Mapa Občin, které tvoří Državu Morava a Slezsko


Pokud na mapě nemáte v blízkosti vašeho bydliště žádnou aktivní Občinu nebo s Vámi blízká Občina nekomunikuje, což se může stát. Tak si Občinu založte.

Nikdo kvalitu Občin nekontroluje. Jediným měřítkem kvality Občiny jsou samotné aktivity, které napomáhají vytvářet pevnou Državu. 


Dočasně evidujeme také všechny vznikající Občiny