Konference o Slovanství

11. 11. 2017, Vsetín

Tisková zpráva ze dne 11. 11. 2017, Vsetín

Vsetín hostoval vědeckou konferenci o Slovanství

V sobotu 11. listopadu 2017 se na našem Valašsku, v zasedací síni vsetínské radnice, pořádala "Mezinárodní odborná konference Slovanství 2017". Účinkování přijali profesionální badatelé a veřejně činné osobnosti s vědeckými tituly a akademickým vzděláním ve svých oborech. Cílem konference bylo přinést alternativní a málo známe informace o prastarém původu, dějinách a kultuře našeho slovanského národa.

Postupně se na pódiu vystřídali tři vědecké příspěvky o původu a vývoji slovanských národů na území Evropy a dochovaných védských památkách na území dnešní Indie. Můžeme přinést základní myšlenky, které během jednotlivých příspěvků zazněly.

RNDr. et Mgr. Hana Blochová zmínila archeologické doklady z doby Velké Moravy a slovanského národa Vinidů, na které osídlení Velké Moravy navazuje. Příchod těchto Vinidů datuje s černomořskou potopu přibližně 5 600 př.n.l. Do podobně starého období datuje slovanskou přítomnost v Evropě i PhDr. Viktor TIMURA, CSc., opírající se o výzkumy kultury Vinča na území střední a jihovýchodní Evropy.

Při hledání duchovní tradice Slovanů nás Mgr. Jan Kozák zavedl do starověké Indie a doby rozkvětu indických Véd a buddhismu, a na nich dokazuje jazykovou, religionistickou a uměleckou příbuznost s kulturou evropských Slovanů. Posledním čtvrtým příspěvkem PhDr. Ľubomíra Huďa přišlo mnoho aktuálních postřehů a analýz současné západní společnosti a poctivé hledání důstojného místa slovanských národů a jejich jedinečné kultury v dnešní společnosti a v evropských souvislostech.

Mezi účastníky, kromě mnohých místních Valachů, byli i další účastníci z Čech a Slovenska, což potvrzuje vzrůstající zájem o Slovanství. Vzhledem k tomuto potěšujícímu zájmu veřejnosti chceme podobnými akcemi pokračovat i příští rok a pokud vás tato témata oslovují, doporučujeme sledovat naše stránky www.slovanskakosile.cz.

Mojmír Mišun
za pořadatele konference