Država Morava a Slezsko z.s.

Država Morava a Slezsko z.s. eviduje Slovanské Občiny a spravuje kontakty na Občiny.

Država Morava a Slezsko z.s. z podnětů Slovanských Občin svolává sněmy, na které jsou delegováni zástupci jednotlivých Občin.

Država Morava a Slezsko z.s.  zajišťuje vzájemnou komunikaci a koordinaci společných projektů Slovanských Občin.


Mapa Slovanských Občin na Moravě