založení Občiny

Država Morava a Slezsko eviduje Občiny Moravy a Slezska, dočasně eviduje také Občiny mimo toto území

Pravidla života Slovanů ve Slovanské Občině byla schválena na
Sněmu Slovanských Občin dne 10. 9. 2017 / 7525 a jsou závazná pro všechny Slovanské
Občiny, evidované ve spolku Država Morava a Slezsko z.s.


Zakládání a evidence Občin

1. Pokud je Občina ve vašem bydlišti již evidována a je v mapce Slovanských Občin:
Slovan/Slované, pokud žijí podle pravidel Občiny, napíší přímo na kontaktní email Občiny.
Na své Občině se osobně potkáte, navážete spolupráci. 

2. Pokud Občina není v evidenci, není v mapce Slovanských Občin:
Slovan/Slované, pokud žijí podle pravidel Občiny, založí emailovou adresu podle vzoru již evidovaných Občin (obcina.místní název@............).
Tento email stačí zapsat do pole níže a odeslat k zápisu do mapy:

Občas se nám maily na některé nově registrované Občiny vrací. Pokud delší dobu nedostanete
od nás mail, napište nám přímo na kontaktní mail.