Mapa Občin, které tvoří Državu Morava a Slezsko


Pokud na mapě nemáte v blízkosti vašeho bydliště žádnou aktivní Občinu nebo s Vámi blízká Občina nekomunikuje, což se může stát. Tak si Občinu založte.

Nikdo kvalitu Občin nekontroluje. Jediným měřítkem kvality Občiny jsou samotné aktivity, které napomáhají vytvářet pevnou Državu. 

V případě zájmu o kontakt na blízkou Občinu nebo registraci Občiny nové prosím kontaktujte Občinu Tetčice
obcina.tetcice@seznam.cz


Dočasně evidujeme také všechny vznikající Občiny