Slovanský sněm Občin

9 - 10. září 2017 / Slovanský rok 7525

svolává
Sněm Slovanských Občin na 9. a 10.září 2017 na Valašsku v Novém Hrozenkově

Návratem k naší tradici slovanských sněmů obnovujeme naši původní Kulturu - její bohatost a spojení s Rodem a našimi Předky, čímž plně přejímáme osud do svých rukou.

Kromě veřejnosti jsou nejdůležitější součástí sněmu Slovanské Občiny se svými zástupci, kteří mají právo na sněmu rokovat a rozhodovat, stihnou se evidovat do 4.9.2017. Pokud se opravdově hlásíte k naší slovanské tradici, můžete si založit svou Občinu a takto se rokování a rozhodování na sněmu účastnit. Postup založení Občiny najdete na stránce Pravidla založení Občiny.

Čerpáme z živého odkazu a bohatosti naší slovanské Kultury, moudrosti Předků a přikázání (zápovědí) našich Bohů, védské duchovní tradice - a to z období svobodných Držav (Velké Moravy), než byly nahrazeny jiným státním uspořádáním, náboženstvím a hodnotovým systémem.

Spolupracujeme se všemi, kteří si přejí zachovat a rozvíjet naší slovanskou národní identitu, založenou na mravních, lidských a védských hodnotách člověka a společnosti. Současně plně chápeme, že toto je jediný možný vklad a odkaz našich Předků, na kterém se máme dále vědomě duchovně rozvíjet a tím i uzdravit současnou společnost.

Program na sobotu:

  • představení čestných hostů,
  • představení spolku Država Morava a Slezsko z.s. a tradice slovanských sněmů,
  • blok přednášek o společenském životě a uspořádání védské společnosti.

Program na neděli:

  • rokování Slovanských Občin, jejichž zástupci rokovali o předložených návrzích,
  • nezávazné rokování Slovanských Občin.

Z přítomných účastníků sněmu pouze zvolení zástupci Slovanských Občin mohli rokovat a rozhodovat.
Evidednci  Slovanských Občin zajišťuje Država Morava a Slezsko z.s. na mapě na své stránce Slovanské Občiny.
Mediálně nás podporuje hlavní mediální partner www.priznakytransformace.cz