Slovanský sněm na Valašsku 2017

25. března 2017 / Slovanský rok 7525

Program jsme začali představením čestných hostů a jejich zdravicí. Poté následovaly jednotlivé přednášky:

  • Josef Endrych: Hledání společné řeči
  • Ing. Mojmír Mišun: Význam ornamentu a svastiky ve slovanském životě a odívání
  • Eva Marečková (oblečení RODUSLAVA): Slovanskou módou ke kráse, síle a kořenům
  • Blanka Růžičková: Nádherný život Slovanů
  • Zdeněk Říha: Dějiny Slovanů X hisTorie
  • Mgr. Jan Kozák: Védské dědictví

Na větší prostor dotazů byla vyhrazena panelová diskuse. Nakonec celého dne bylo slavnostní zakončení sněmu.
Pořadatele potěšil široký zájem veřejnosti, což znamená pro nás organizátory pořádání dalšího sněmu a podobných akcí, přibližující naší rodnou slovanskou kulturu a odkaz Předků.


Slovanský sněm na Valašsku 2017


Josef Endrych -- Hledání společné řeči


Mojmír Mišun -- Význam ornamentu a svastiky


Eva Marečková -- Slovanskou módou ke kráse, síle a kořenům


Blanka Růžičková -- Nádherný život Slovanů


Zdeněk Říha -- dějiny Slovanů X H-is-Tory-je


Jan Kozák -- Védské dědictví