Slovanský sněm Občin

9 - 10. září 2017 / Slovanský rok 7525


SOBOTA
Přednášky a rokování


NEDĚLE
Rokování Občin nad předloženými návrhy, rozhodování.


Ubytování: je možnost si objednat v místě konání sněmu v Novém Hrozenkově.
Adresa: Hotel Lidový Dům, Nový Hrozenkov 448.
Kontakt: lidovydumnovyhrozenkov@seznam.cz, tel: 608 622 444


Hlavní mediální parner

Příznaky transformace TV / priznakytransformace.cz