Slovanské sněmy Občin 

Sněmy Slovanských Občin svolává Država Morava a Slezsko z.s. na základě podnětů Občin. Na sněmech se setkávají Občiny, aby společně rokovaly o fungování občin, o zachování a rozvíjení Slovanské kultury, o budoucnosti. 


Slovanský sněm Občin
9. - 10. září 2017 / 7525 / Nový Hrozenkov


Slovanský sněm na Valašsku 2017 / 7525
25. března 2017 / 7525 / Bystřička u Vsetína

V březnu jsme pořádali zahajovací ročník slovanského sněmu o naší kultuře, dějinách a duchovní védské tradici v srdci Valašska.

Jeho hlavním záměrem bylo představení zajímavých témat ve formě přednášek, besed a folklórních vystoupení.