Veřejná sdělení

Tisková zpráva ze dne 12.4.2018

Prohlášení Slovanských Občin

k chystající se válce Západu proti Rusku

My Slovanské Občiny se vyjadřujeme k současné snaze Západních vlád rozpoutat válku proti Rusku. Západní svět stále více dokazuje, že je nemocný. Jeho styl života a vize je založená na ničení Života jako takového na celé Zemi.

Odmítáme, aby našim jménem bylo rozpoutáváno válečné běsnění pod vymyšlenými důvody. Již jsme zažili válku v Iráku pod záminkou "zbraní hromadného ničení", které se nenašly, válku v Afghánistánu pod záminkou boje s teroristy, kteří měli zbourat 2 letadly 3 mrakodrapy WTC v New Yorku, což se dosud spolehlivě nevyšetřilo. Odmítáme kroky vedoucí k válce na základě nepodložených obvinění Ruska z otravy Skripalových Novičokem, kteří se zázračně uzdravili, a Sýrie z chemického útoku "natočeného Bílými přilbami", organizací napojenou na západní tajné služby.

Jedinou alternativou je Budoucnost postavená na jiných hodnotách, tedy opravdu slučitelných se Životem, jeho respektováním, ochranou a rozvíjením. Toto nalezneme v naší Slovanské Kultuře a zejména ve znovusjednocování se Slovanských Národů. Naše Kultura má základy u našich slavných Předků.

Pro naše Občiny je důležité respektování, zachování inteligentního života a podmínek na Zemi. To je součástí naší Kultury a Védského poznání. Podporujeme všechny síly za zachování Míru na Zemi, podmínek pro duchovní a duševní rozvoj všech.

Důležité je pochopení a rozpoznání destruktivních sil, myšlení a manipulace, které chtějí uvrhnout současné lidstvo do novodobého otroctví. Bohužel součástí této destrukce jsou i současné Západní vlády, které si dovolují naším jménem se destruktivně chovat a nám předkládat, že dělají největší dobro pro své národy. Je to zcela jinak.

Návrat k opravdovým hodnotám našich Předků, Slovanské Kultuře, Světonázoru a způsobu života je tou nejpřirozenější Cestou pro své osobní uzdravení, uzdravení svých Rodin a Rodů, a je reálným způsobem pro přechod ke společnosti založené na těchto základech a hodnotách.

Toto aktivně rozvíjíme v našich Občinách a akcích na veřejnosti. Naše aktivity najdete na Svobodném vysílači CS, webech Država Morava a Slezsko, Slovanská Kultura a Slovanská košile.
S naší činností na veřejnosti se můžete potkat na Diskusním slovanském fórum ve Vizovicích a na Slovanském festivalu 2018 v Lužné u Vsetína.

Sláva Rodu
Občiny Lužná u Vsetína, Třinec, Brno, Frýdek - Místek, Vážany nad Litavou, Tetčice, Vsetín, Jaroměřice, Holešov

Tisková zpráva z konference o Slovanství (11. 11. 2017, Vsetín)

Vsetín hostoval vědeckou konferenci o Slovanství

V sobotu 11. listopadu 2017 se na našem Valašsku, v zasedací síni vsetínské radnice, pořádala "Mezinárodní odborná konference Slovanství 2017". Účinkování přijali profesionální badatelé a veřejně činné osobnosti s vědeckými tituly a akademickým vzděláním ve svých oborech. Cílem konference bylo přinést alternativní a málo známe informace o prastarém původu, dějinách a kultuře našeho slovanského národa.

Postupně se na pódiu vystřídali tři vědecké příspěvky o původu a vývoji slovanských národů na území Evropy a dochovaných védských památkách na území dnešní Indie. Můžeme přinést základní myšlenky, které během jednotlivých příspěvků zazněly.

RNDr. et Mgr. Hana Blochová zmínila archeologické doklady z doby Velké Moravy a slovanského národa Vinidů, na které osídlení Velké Moravy navazuje. Příchod těchto Vinidů datuje s černomořskou potopu přibližně 5 600 př.n.l. Do podobně starého období datuje slovanskou přítomnost v Evropě i PhDr. Viktor TIMURA, CSc., opírající se o výzkumy kultury Vinča na území střední a jihovýchodní Evropy.

Při hledání duchovní tradice Slovanů nás Mgr. Jan Kozák zavedl do starověké Indie a doby rozkvětu indických Véd a buddhismu, a na nich dokazuje jazykovou, religionistickou a uměleckou příbuznost s kulturou evropských Slovanů. Posledním čtvrtým příspěvkem PhDr. Ľubomíra Huďa přišlo mnoho aktuálních postřehů a analýz současné západní společnosti a poctivé hledání důstojného místa slovanských národů a jejich jedinečné kultury v dnešní společnosti a v evropských souvislostech.

Mezi účastníky, kromě mnohých místních Valachů, byli i další účastníci z Čech a Slovenska, což potvrzuje vzrůstající zájem o Slovanství. Vzhledem k tomuto potěšujícímu zájmu veřejnosti chceme podobnými akcemi pokračovat i příští rok a pokud vás tato témata oslovují, doporučujeme sledovat naše stránky www.slovanskakosile.cz.

Mojmír Mišun
za pořadatele konference